Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Υπηρεσίες

Η μακροχρόνια, συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων και αναβαθμίσεων των κινητήρων της εταιρίας mercury merCruiser – Cummings merCruiser, μας δίνει
τη δυνατότητα να καλύπτουμε ιδιοκτήτη και σκάφος για τις εξής υπηρεσίες:

  • Συντηρήσεις και επισκευές κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.
  • Συντηρήσεις και επισκευές ποδιών (stern drives) ALPHA-BRAVO I,II,III.

  • Διαγνωστικός έλεγχος C.D.S. ηλεκτρονικής διαχείρισης ψεκασμού E.F.I

M.P.I – COMMON RAIL.

  • Πωλήσεις γνησίων ανταλλακτικών-λιπαντικών QUICKSILVER.
  • Πωλήσεις κινητήρων merCruiser – Cummins merCruiser.
  • Αξεσουάρ κινητήρων – αναβαθμίσεις.